Avda. La Fama, 50 - 08940 - Cornellà (Barcelona)
+34 934 751 400

Politica LOPD

PROTECCIÓ DE DADES

GERMARK, SA compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altres normes vigents en cada moment, i vela per garantir el correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que el usuari pot sol·licitar un * correu electrònic protegit *, farà saber al usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas , informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

De la mateixa manera, GERMARK, S.A. informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

13 juny, 2017