Avda. La Fama, 50 - 08940 - Cornellà (Barcelona)
+34 934 751 400

Textos legals

DADES IDENTIFICATIVES

El titular d’aquesta pàgina web és GERMARK, S.A., amb domicili a Avda. de la Fama, 50 -08940 – Cornellà de Llobregat (BARCELONA), i N.I.F. A-08461956. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 3431, Foli 218 Full 36305, Arxiu llibre 2789, Secció 2a de Societats.
Correu electrònic de contacte infogk@germark.com

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Introducció:

L’accés a aquesta Web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de l’usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertències i altres avisos legals continguts en el present document. Tota persona que accedeixi o utilitza aquesta web tindrà la consideració d’usuari. La condició d’usuari implica l’acceptació de forma expressa, plena i sense reserves, d’aquestes Condicions Generals.

Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents Condicions Generals d’ús, haurà d’abandonar aquesta web, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i l’ús de la present pàgina web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’accés a aquesta web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun.

GERMARK podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estime oportú la configuració de la present web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre-los de manera temporal o definitiva, així com impedir-ne l’accés.

Ús correcte de la web:
L’usuari es compromet a utilitzar la Web o els serveis que es presten a través d’ella amb fins o efectes lícits comprometent-se a no danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis, ni impedir un normal gaudi de la Web per altres usuaris. L’usuari garanteix que les activitats que es desenvolupen en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de GERMARK o per a altres usuaris de la web o tercers.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es troben en la present pàgina web.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu que provoqui o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular de la Web o de tercers.

Propietat intel·lectual i industrial:
GERMARK és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus pàgines web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o texts; marques o logotips , combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, accés i ús, etc.). L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de GERMARK. Podrà visualitzar els elements de les diferents pàgines web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur de la seva computadora o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a la seva utilització personal i privada, quedant, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de GERMARK.

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del lloc web i dels seus serveis:
GERMARK no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta d’accés al portal, la correcta visualització, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesives en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

GERMARK es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en els seus llocs web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats en seus llocs web.

Enllaços:

En el supòsit que la present pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o webs no gestionats per GERMARK, aquesta societat manifesta que no exerceix control algun sobre aquests llocs ni és responsable dels continguts dels mateixos. Els enllaços que aquesta web podria contenir s’ofereixen, solament, a manera de referències informatives.

13 juny, 2017