Avda. La Fama, 50 - 08940 - Cornellà (Barcelona)
+34 934 751 400

10 directrius principals

GERMARK és una empresa líder en tecnologies d’etiquetatge, identificació i fabricació d’etiquetes en continu que, conscient de la responsabilitat que té amb els seus clients, col·laboradors, societat, estat, accionistes i altres parts interessades busca contribuir amb el desenvolupament sostenible del país i del seu entorn. Per això, assumim com un valor propi la Seguretat i Salut dels nostres col·laboradors i empleats, la Protecció i la cura de l’ambient i el seu entorn, la Promoció i Vigilància de la no discriminació interna per raons de sexe, raça, credo, edat i política d’afiliació , el estricte respecte per la legislació estatal, autonòmica i local i el desenvolupament de productes i subministraments respectuosos amb els requisits dels nostres clients, de la normativa que els pot afectar ja a un preu que sigui beneficiós per al desenvolupament d’ambdues parts, a través del compliment de les següents 10 directrius:

1.- Treballar de manera segura, saludable i responsable amb les persones i l’ambient, complint i integrant els requisits de les normes ISO 14001: 2004 i ISO 9001: 2004 en el nostre sistema de gestió.

2.- Garantir que les nostres activitats compleixen amb la legislació aplicable i altres requisits assumits per nosaltres o suggerits pels nostres clients.

3.- Promoure la preservació dels recursos naturals i l’ús eficient de l’energia durant l’execució dels nostres treballs.

4.- Garantir la consulta i participació activa dels nostres col·laboradors i els seus representants en el desenvolupament de les activitats que contempla el nostre sistema de gestió.

5.- Motivar i capacitar als nostres col·laboradors perquè realitzin els seus treballs complint les disposicions de seguretat, salut ocupacional i medi ambient de l’organització i apartant-se del nostre sistema a aquells que no ofereixen les garanties i voluntat de la millora en el seu compliment.

6.- Realitzar inspeccions i periòdiques per tal d’avaluar el nostre rendiment i millorar contínuament l’eficàcia de la nostra gestió de riscos de seguretat, salut ocupacional i medi ambient, a través de l’aplicació de mètodes i tecnologies modernes de prevenció.

7.- Identificar i avaluar els perills, riscos i aspectes ambientals inherents als nostres processos a fi de prevenir i controlar incidents i accidents relacionats amb el treball, malalties, danys a la salut dels nostres col·laboradors, contractistes i visitants, així com els impactos al entorn.

8.- Treballar amb responsabilitat social, millorant la qualitat de vida de les persones que formem part de la nostra organització i com a agents de canvi per a realitzar les seves activitats pensant en el seu propi compte, així com el de l’entorn que ens envolta.

9.- Promoure la integritat tant interna com externa en el compliment de les obligacions així com el respecte als drets mitjançant la denúncia de qualsevol incompliment observat a l’organisme competent.

10.- La difusió del present decàleg tant internament com als nostres col·laboradors i associats.

Cornellà, 27 d’octubre de 2016

13 maig, 2017