Avda. La Fama, 50 - 08940 - Cornellà (Barcelona)
+34 934 751 400

Visió Artificial

Visió Artificial

Per assegurar al 100% la qualitat d’impressió de les etiquetes que servim, tenim uns equips de verificació i acabat amb la tecnologia de Visió Artificial.

El sistema de càmera compara contínuament la imatge de referència amb la de la impressió i si es detecten canvis significatius, alerta a l’operador i mostra a la pantalla el defecte:

  • La indicació detallada ajuda a l’operador a identificar ràpidament els defectes i redueix el temps necessari per solucionar el problema.
  • Amb la informació de referència PDF, el sistema d’inspecció reconeixerà el muntatge de la planxa i els errors de tinta de color.
  • Les posicions i tipus de defectes d’impressió es registren i analitzen en temps real i es poden utilitzar per controlar el procés d’acabat.
23 abril, 2017