Avda. La Fama, 50 - 08940 - Cornellà (Barcelona)
+34 934 751 400

Preimpressió

La divisió d’impressió de etiquetes cobreix tot el procés de fabricació, des de la creació d’originals fins al producte final, oferint un servei àgil i controlant la qualitat en totes les fases.
14 juny, 2017