Avda. La Fama, 50 - 08940 - Cornellà (Barcelona)
+34 934 751 400

Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Alimentaria

La Política de Gestió de GERMARK, SA es basa en el compromís de millora contínua, a través dels següents principis:

  • Qualitat és complir els requisits dels nostres clients, i s’aconsegueix fent la nostra feina correctament.
  • El mètode per obtenir Qualitat és planificar, prevenir i fer les coses bé a la primera.
  • La Qualitat en el nostre treball és l’eina fonamental per a la millora contínua.

GERMARK es distingeix per la Qualitat en els seus productes i serveis. Aquesta Qualitat és el resultat de l’esforç i treball de tot el personal de l’Organització.

Per això la Direcció de GERMARK es compromet a:

  • Mantenir una infraestructura completa i versàtil, organitzada per respondre amb flexibilitat i sense error.
  • Comptar amb persones disposades que responguin de manera àgil, precisa i intel·ligent, amb aportacions personals més enllà de la mera execució de les seves tasques rutinàries.
  • Incorporar com a col·laboradors als proveïdors capaços d’integrar-se en els plantejaments i exigències de servei als nostres clients.
  • Col·laborar amb els nostres clients a llarg termini per ajudar-los en la decoració i identificació dels seus productes.
  • Desenvolupar les seves activitats promovent la millora contínua i la prevenció de la contaminació en les diverses fases dels nostres processos a través de l’establiment i revisió d’objectius i metes.
  • Gestionar i controlar tots els aspectes ambientals generats per les nostres activitats i minimitzar el seu impacte i residus quan sigui possible, incloent reduir el consum de recursos naturals.
  • Implantar i fer complir els requisits de seguretat alimentària de les normes d’aplicació en els processos que influeixen en el seu resultat, al seu vigilància i millora contínua i al compliment dels aspectes legals, sanitaris i particulars de cada client sense que afecta la seva qualitat.

La Direcció de GERMARK es compromet així mateix a complir la legislació vigent i altres requisits aplicables en matèria ambiental i a disposar dels mitjans necessaris per a la implantació, desenvolupament i de l’eficàcia del Sistema de Gestió Integrada de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Alimentària.

Per això, la Direcció considera de vital importància la formació i capacitació de tot el personal que treballi per a l’Organització i en el seu nom, així com el mantenir uns canals de comunicació que permetin un correcte flux i anàlisi de la informació en l’Organització que faciliti la gestió i millora de tots els processos inclosos dins del Sistema de gestió Integrada de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Alimentària.

Per a l’aplicació de la present política, es defineixen objectius d’acord amb la mateixa, que són periòdicament revisats per assegurar el seu compliment.

Iban Cid – Director General

Cornellà de Llobregat, abril de 2018

18 abril, 2018